slideshow

Maai- en Oogstwerk

Grasmaaien, dubbel of enkel 
Kuilen en kuilverdelen, voer mengen met shovel
Grashakselen en maishakselen inclusief
toevoeging van kuilverbeteraars zoals ecosyl/pioneer
Persen.

 

 

 

 

 

Bemesting en Mestvervoer

Sleepvoeten, 8 m3 of 14 m3 tank
Sleepslangen 5 duims
Bouwlandbemesting BSA
Vaste mest verspreiden met strooier
Transport van mest, inclusief wegen en bemonstering

 

 

 

 

Grondbewerking en Graslandverbetering

Ploegen 4 schaar
Egaliseren
Wallenfrezen
Greppelfrezen
Howardfrezen
Rotorkopeggen
Cultivatoren
Zaaiwerk, zowel gras als mais